Crida per l’aigua pública i democràtica

L’aigua és un dret humà, un servei bàsic i públic, no una mercaderia. La seva gestió no pot estar sotmesa a les lleis de mercat, interessos privats o mans privades amb ànim de lucre.

El servei d’aigua és un servei bàsic essencial per a la vida i, per tant, l’ha de gestionar el sector públic que, per assegurar el compliment de paràmetres d’eficàcia social, ambiental i econòmica, ha de promocionar la participació, el control social i la gestió transparent d’un bé comú com l’aigua.

En un moment com l’actual en què els poders econòmics privatitzen béns essencials i serveis bàsics i els converteixen en mercaderies, les desigualtats augmenten i, mentre molt pocs acumulen riquesa, es genera pobresa per a la majoria de la població. Ho hem vist en multitud de serveis i drets fonamentals: la sanitat, l’educació, el dret a l’habitatge…, i malauradament també en un bé bàsic per a la vida, l’aigua, sense la qual no existiríem.

El juny de 2021 s’acabarà la pròrroga de dos anys al contracte de concessió de més de 50 anys entre la nostra ciutat i Sorea, que acabava el 2019. En aquest context, ens disposem a crear un espai de mobilització a Sant Cugat per tal de generar un debat clar sobre la gestió de l’aigua que volem a la ciutat. Com ja s’ha dit, només veiem factible que la gestió de l’aigua a Sant Cugat es municipalitzi, és a dir, que sigui pública, transparent i eficient al 100%, per tal d’assegurar, tant la no mercantilització dels serveis d’aigua, com la participació i el control socials per part de la ciutadania en qualitat d’usuària de ple dret d’aquests serveis.

El dia 19 d’octubre tens cita important amb el que pot ser el futur de la gestió de l’aigua a Sant Cugat. Vine i participa de la conformació de la primera plataforma per la municipalització de l’aigua!

Per una sobirania sobre els nostres drets, participa!